• Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

 

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu Ezakupowo. Znajdą Państwo tutaj w szczególności informacje o zasadach składania zamówienia, ofercie, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.

 

§1

Definicje 

 

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem pl.
 2. Sprzedawca – Robert Pniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ezakupowo Robert Pniewski z siedzibą przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 85-011 Bydgoszcz (który to adres stanowi także adres do doręczeń), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9670576540, REGON: 340334373, adres e-mail: sklep@ezakupowo.pl, nr tel. +48 510 362 845.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 6. Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych usług i towarów.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 8. Towar – rzecz fizyczna, która stanowi przedmiot sprzedaży w Sklepie.
 9. Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji i zwrotów: Ezakupowo Robert Pniewski, ul. Śniadeckich 5, 85-011 Bydgoszcz, adres e-mail: sklep@ezakupowo.pl, nr tel. +48 510 362 845.
 10. Użytkownik – Klient lub odbiorca świadczonych przez Sprzedawcę usług.

 

§2

 Postanowienia wstępne                

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, standardowego systemu operacyjnego, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 4. Jeżeli Sprzedawca oferuje treści lub usługi cyfrowe, a korzystanie z nich wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie tych produktów w Sklepie.
 5. W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, Sprzedawca informuje o najniższej cenie z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
 6. Specyfika każdego Towaru oraz jego cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Towaru w Sklepie.
 7. Przesyłanie za pośrednictwem formularzy treści bezprawnych jest zabronione.

 

§3

Dokonywanie zakupów w Sklepie

 

 1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie po zalogowaniu na konto klienta lub bez rejestracji.
 2. Cena towaru brutto zawierająca podatek VAT podana jest na stronie Sklepu. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia
 3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Po dokonaniu wyboru Towaru, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. W przypadku posiadania kodu rabatowego, klient ma możliwość wpisania go w koszyku lub w trakcie procesu składania zamówienia. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności.
 5. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach danych oznaczonych jako obowiązkowe. Do momentu kliknięcia przycisku kończącego zamówienie, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia lub podanych danych.
 6. W celu finalizacji zamówienia, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku kończącego zamówienie „Zamów i zapłać” na stronie podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie towarów do koszyka, uzupełnienie danych i wyrażenie wymaganych zgód, w tym akceptacja regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. 

 §4

Dostawa i płatności

 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca umożliwia dostarczenie Towaru na terenie Unii Europejskiej po uprzednim kontakcie telefonicznym lub drogą elektroniczną. Koszty i czas dostawy Towaru za granicę Rzeczypospolitej Polskiej są każdorazowo ustalane indywidualne.
 2. Klient ma do wyboru formy dostawy wskazane w procesie składania zamówienia, tj.:
 • firmę kurierską,
 • dostawę do Paczkomatu,
 • dostawę do punktu odbioru,
 • odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy.
 1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna w przypadku, gdy Towar wymaga fizycznej wysyłki, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W uzasadnionych przypadkach Sklep może wysłać kilka oddzielnych przesyłek w ramach jednego zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta.
 2. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku, w którym zamawiane Towary mają różny czas dostawy, zastosowanie znajduje termin podany dla Towaru o najdłuższym czasie dostawy.
 3. Wskazane w ust. 4 powyżej terminy liczone są od dnia zaksięgowania przelewu na konto Sprzedawcy lub od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku płatności za pobraniem.
 4. W Sklepie honorowane są formy płatności dostępne w procesie składania zamówienia, obejmujące w szczególności przelew tradycyjny oraz płatności elektroniczne.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu Przelewy24, którego operatorem jest spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-198), ul. Pastelowa 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935. Regulamin Przelewy24 znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin,
 • Płatności ratalne za pośrednictwem eRaty Santander, których operatorem jest Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-202), ul. Legnicka 48B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040562. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.eraty.pl/.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie zamówienie może zostać anulowane.
 2. Klient wyraża zgodę na wysyłkę faktury w formie elektronicznej.

 

§5

Niezgodność towaru z umową; reklamacje

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona.
 3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Towaru do Sprzedawcy, Klient jest proszony o kontakt telefoniczny +48 510 362 845 lub za pomocą wiadomości elektronicznej (sklep@ezakupowo.pl) ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.
 4. Adres korespondencyjny właściwy do reklamacji oraz adres do zwrotu towaru to: Ezakupowo Robert Pniewski, ul. Śniadeckich 5, 85-011 Bydgoszcz.
 5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 9. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 10. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.
 11. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 12. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 14. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 15. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 16. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 17. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 18. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie.
 19. Prawa z tytułu niezgodności towaru z umową przysługują konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

§6

Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu treści cyfrowych, usług lub usług cyfrowych, mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Ezakupowo Robert Pniewski, ul. Śniadeckich 5, 85-011 Bydgoszcz, sklep@ezakupowo.pl, nr tel. +48 510 362 845) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wypełnienie formularza odstąpienia od umowy będącego załącznikiem nr 1 lub pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 7. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres: Ezakupowo Robert Pniewski, ul. Śniadeckich 5, 85-011 Bydgoszcz.
 8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 9. Będą Państwo musieli ponieść wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy:
 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta,
 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

 

§7

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.
 2. Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to:
 1. możliwość założenia konta w Sklepie,
 2. możliwość zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną,
 3. możliwość otrzymywania newslettera (w przypadku umożliwienia zapisu na newsletter na stronie Sklepu)
  1. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub, w przypadku udostępnienia takiej możliwości, poprzez zaznaczenie stosownej zgody w procesie składania zamówienia. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji konta w Sklepie, na czas nieokreślony zostaje zawarta nieodpłatna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Klient może w każdym czasie usunąć konto w panelu klienta lub przesłać żądanie usunięcia na adres e-mailowy Sklepu.
  3. Na koncie klienta przechowywane są informacje dotyczące danych klienta i złożonych zamówień. W przypadku usunięcia konta, Sprzedawca będzie przechowywał informacje o złożonych zamówieniach do czasu upływu przedawnienia możliwych roszczeń wynikających z konkretnego stosunku prawnego lub przez cały czas funkcjonowania Sklepu – chyba, że Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie miał nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu w ich przechowywaniu.
  4. Zapis na newsletter może być dokonany poprzez przesłanie wypełnionego formularza zapisu do newslettera lub zaznaczenie zgody w procesie składania zamówienia. W przypadku skutecznego zapisu na newsletter, Sprzedawca świadczy usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail, które zawierają informacje o produktach, promocjach lub usługach Sprzedawcy. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w przycisk służący rezygnacji zawarty w wiadomości e-mail lub przesyłając rezygnację na adres mailowy Sklepu.
  5. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
  6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej działania Sklepu w terminie do 14 dni. Klient jest proszony o przesłanie reklamacji na adres e-mail Sprzedawcy.
  7. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.
  8. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji ze świadczonych usług.

 

§8

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących przedsiębiorcami.
 2. Klient będący przedsiębiorcą ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionego Towaru. W tym celu należy poinformować Sprzedawcę (sklep@ezakupowo.pl, nr tel. +48 510 362 845) o decyzji o odstąpieniu od Umowy. Klient będący przedsiębiorcą może skorzystać w tym celu z Załącznika nr 1 do Regulaminu oraz dokonać zwrotu na adres Ezakupowo Robert Pniewski, ul. Śniadeckich 5, 85-011 Bydgoszcz.
 3. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca dokona zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzyma zwracany Towar. Przedsiębiorca odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności, jeżeli stan zwracanego Towaru budzi wątpliwości i wymaga zbadania.
 5. Przedsiębiorca może złożyć reklamacje na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
 6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w zakresie utrzymania konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu.
 7. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie przedsiębiorcy stosownego oświadczenia. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu.
 8. Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki i powinien niezwłocznie dokonać czynności mających na celu ustalenie odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie Towaru oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki powstałe od przyjęcia go do przewozu do wydania go przedsiębiorcy.
 9. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać od przedsiębiorcy dokonania przedpłaty w całości albo części.
 10. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do przedsiębiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, ograniczona jest do wysokości zapłaconej za Towar ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do przedsiębiorcy.
 11. Właściwym do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a przedsiębiorcą jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 12. Przepisy niniejszego paragrafu nie mają na celu ograniczenia praw przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

 

§9

Opinie

 

 1. W przypadku prezentowania opinii konsumenckich, Sprzedawca weryfikuje opinie na temat usług i towarów i wdrożył odpowiednie rozwiązania w celu oceny ich autentyczności. Narzędzie do umieszczania opinii klientów dostarczane jest przez Trusted Shops Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ul. Kasprzaka 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000744076, posiadająca NIP: 5252759135, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł. Informacja o weryfikacji i autentyczności opinii znajduje się tutaj.
 2. Klient może w procesie składania zakupów wyrazić zgodę na przesłanie formularza opinii dostarczanego przez Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48 A, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674781, REGON 365338986. Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie Ceneo.pl
 3. Publikujemy wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy w ich treść, nie oferujemy dodatkowych korzyści związanych z wystawieniem opinii lub jej wycofaniem.
 4. Z powyższych względów możemy zapewnić, że opinie dostępne na stronie Sklepu są weryfikowane i autentyczne oraz odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia zakupowe.
 5. Opinie na temat Sklepu mogą być wystawiane na stronach innych podmiotów. W przypadku takich opinii w zakresie oceny wiarygodności i autentyczności opinii zastosowanie znajdują zasady stosowane przez te podmioty. Ze swojej strony Sklep dokłada wszelkich starań by opinie na temat sklepu były zawsze wiarygodne i autentyczne.

 

§10

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte zostały w Polityce Prywatności Sklepu.

 

§11

Treści Użytkownika

 

 1. Treści Użytkownika to zamieszczane samodzielnie lub za pośrednictwem Sklepu przez każdego Użytkownika:
 • opinie lub komentarze o sklepie lub produktach,
 • dodatkowe, niewymagane przy złożeniu zamówienia informacje zawarte na koncie klienta, zamieszczane samodzielnie lub za pośrednictwem Sklepu.
 1. Użytkownik nie może publikować treści, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub są w inny sposób niezgodne z prawem, niniejszym regulaminem lub dobrymi obyczajami, w szczególności:
 • treści służących do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa,
 • treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie,
 • treści mających charakter spamu,
 • treści służących prowadzeniu nieuczciwej działalności konkurencyjnej, w tym niedozwolonych działań marketingowych,
 • treści niezgodnych z tematyką serwisu, którego dotyczą.
 1. Możemy weryfikować, blokować i usuwać treści niezgodne z prawem - z zachowaniem zasad obiektywizmu oraz należytej staranności.
 2. Zgłoszenie nielegalnych treści powinno zawierać:
 • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści,
 • wskazanie w miarę możliwości elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak adres URL oraz dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści,
 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia - z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
 • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 1. Jeżeli w wyniku weryfikacji podjętej z naszej inicjatywy lub wynikającej ze zgłoszenia ustalimy, że określone treści są nielegalne, możemy zdecydować o ich zablokowaniu lub usunięciu.
 2. Zarówno Użytkownik, który zgłosił treści i nie zgadza się z podjęta przez nas decyzją, jak i Użytkownik, którego treści uznaliśmy za nielegalne, ma prawo odwołać się od decyzji dotyczących treści za pośrednictwem punktu kontaktowego wskazanego w ust. 13 poniżej. Odwołanie powinno zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz uzasadnienie żądania zmiany decyzji.
 3. Po złożeniu odwołania, niezwłocznie potwierdzimy jego otrzymanie i rozpatrzymy je w ciągu 14 dni. Odwołania nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany. Uzasadnienie naszej decyzji zostanie sporządzone zgodnie ze wszelkimi wymogami wynikającymi z Aktu o usługach cyfrowych.
 4. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji dotyczących treści za pośrednictwem punktu kontaktowego wskazanego w ust. 13 poniżej. Odwołanie powinno zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz uzasadnienie żądania zmiany decyzji.
 5. W przypadku rażącego nieprzestrzegania postanowień niniejszego punktu i publikowania nielegalnych treści, możemy zdecydować o czasowym zablokowaniu (zawieszeniu) lub usunięciu konta, a także o ograniczeniu funkcjonalności konta.
 6. Warunkiem podjęcia decyzji dotyczącej konta użytkownika, jest zachowanie zasad obiektywizmu i należytej staranności. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie, które nie będzie rozpatrzone w sposób zautomatyzowany. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w terminie 14 dni, a Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o jego wyniku.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Użytkownika, jeżeli:
 • nie mamy faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wiemy o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych treściach;
 • podejmujemy bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści, gdy uzyskany taką wiedzę lub wiadomość.
 1. W przypadku gdy poweźmiemy jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast poinformujemy o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekażemy wszystkie dostępne informacje na ten temat.
 2. Ustanowiliśmy punkt kontaktowy, który służy do realizacji naszych obowiązków związanych z Aktem o Usługach Cyfrowych (DSA) i za pośrednictwem którego odpowiednie organy oraz Użytkownicy mogą się z nami komunikować: sklep@ezakupowo.pl. Przy użyciu wskazanego adresu e-mail możliwe jest w szczególności zgłoszenie treści, które Użytkownik uważa za nielegalne.
 3. Żadne z powyższych postanowień nie służy ograniczeniu praw Użytkownika i nie powinno być w ten sposób interpretowane.

 

 

§12

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści oferowanych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana oferty, zmiana przepisów prawa. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. O zmianie regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen towarów oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, gwarantowanych przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne obowiązujące akty prawne.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 

 

Wzór oświadczenia dotyczącego reklamacji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy – skorzystanie z poniższych wzorów nie jest obowiązkowe, a jedynie rekomendowane.

 

 ZALACZNIK-NR-1_zwrot.jpg
ZALACZNIK-NR-2.jpg